Niemiecka emerytura jest żartem!

Coraz więcej aktualnych Emerytów w Niemczech skarży się na bardzo niską emeryturę i problem "z wiązaniem końca z końcem"
Jak temu zapobiec?

Oferujemy Państwu bezpieczny, fundusz emerytalny z gwarantowanymi zyskami.
Więcej informacji poniżej!
 
Ergo Rente Garantie

Gwarancja- Inwestycja- Ochrona

Ergo Rente Garantie to pierwszy w Niemczech program,który łączy gwarancję świadczeń emerytalnych z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Ergo Rente Garantie to fundusz emerytalny,który koncentruje się na:
 • wzroście wysokości emerytury,
 • możliwości indywidualnego zarządzania inwestowanych przez klienta składek,
 • prostym, zrozumiałym opisie produktu oraz danych i treści umowy,
 • przejrzystym i zrozumiałym zestawieniu aktualnego stanu ubezpieczenia,
 • zapewnieniu finansowego bezpieczeństwa na czas emerytury,
 • zapewnieniu sobie oraz bliskim finansowego bezpieczeństwa w przypadku niezdolności do pracy,
 • zapewnieniu bliskim ochrony w przypadku wcześniejszej śmierci.

Gwarancja

Ergo Rente Garantie zapewnia 20-letnią gwarancję emerytalną wypłat miesięcznej renty. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, na przykład w 67 roku życia – pozostałe należne świadczenia będą wypłacane upoważnionym aż do końca ustalonego okresu, czyli przez następne 20 lat. Wypłata świadczeń może mieć charakter jednorazowy.

Inwestycja

Klienci mogą skorzystać z indywidualnych strategii inwestycyjnych lokując środki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Czas inwestycji ma zasadniczy wpływ na wysokość świadczeń wypłacanych Ubezpieczonemu po 67 roku życia. Warto zatem oszczędzać w długiej perspektywie.

Ochrona

Ergo Rente Garantie zapewnia szeroką ochronę w przypadku śmierci Ubezpieczonego przed 67 rokiem życia.

Wypłata świadczeń realizowana jest natychmiast po zdarzeniu (do 150 % sumy ubezpieczenia powiększonej o wartość funduszu) oraz na koniec umowy ubezpieczenia ( 100 % sumy ubezpieczenia wraz z wypracowanym udziałem w zyskach).

Wybierając ubezpieczenie emerytalne otrzymujesz:

Elastyczność kapitałową:
 • dożywotnia emerytura lub wypłata całości zgromadzonego kapitału na raz,
 • w razie potrzeby możliwość wcześniejszej wypłaty części kapitału (przed wiekiem emerytalnym) nawet 2 razy w roku,
Elastyczność oszczędzania:
 • możliwość zwiększenia/ zmniejszenia składki emerytalnej w dowolnym momencie,
 • przerwanie płatności składek- zamrożenie kapitału (2 lata), wznowienie funduszu oraz płatności,
 • automatyczne dopasowanie do inflacji od początku oraz w trakcie trwania umowy.

Inne możliwości dotyczące umowy:

 • wcześniejsze rozwiązanie umowy,
 • wcześniejsze przejście na emeryturę ( 5 lat wcześniej),
 • wypłata kapitału przed wiekiem emerytalnym,
 • wypłata kapitału w późniejszym wieku emerytalnym,
 • Dodatkowo możemy zawrzeć ubezpieczenie wypadkowe, na wypadek niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa oraz na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej.

Ergo Rente Garantie to elastyczny fundusz emerytalny, dzięki któremu zabezpieczysz przyszłość swoją i Twoich najbliższych.

Chętnie odpowiem na państwa pytania dotyczące systemu emerytalnego, wysokości państwowej emerytury oraz możliwościach dofinansowania od Państwa niemieckiego do prywatnej renty. 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt,
Ewelina Szcześniewska
Mobil: 015738137989
Tel.: 065979026206
Fax: 065169976256

www.pro-expert.eu

E-Mail: e.szczesniewska@office-pro.eu
E-Mail: pro-expert.de@gmail.com

Schönbornstraße 1 D-54295 Trier, 

Graeffstraße 5 D-50823 Köln

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz