UBEZPIECZENIE WYPADKOWE


Codziennie zadarza się 20.000 wypadków!!! Zabezpiecz sam siebie i swoją rodzinę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czy to w trakcie sportu, czy przy pracy domowej lub na ulicy, dlatego może przydarzyć się każdemu z nas ! Unfallversicherung oferuje Ci finansową ochronę, aby Tobie i Twojej rodzinie zabezpieczyć koszty materialne spowodowane wypadkiem i ich następstwem. Ochrona ubezpieczenia wypadkowego obejmuje trwałe następstwa od nieszczęśliwych wypadków, przejmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń niezależnie od miejsca i chwili ich zajścia. Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do indywidualnych potrzeb ubezpieczonych osób.

Dostosuj swoje potrzeby do oferty ubezpieczenia wypadkowego:

    Unfall Profi: dla małych i dużych przedsiębiorców oraz ich rodzin
    Unfall Start: dla młodych oraz aktywnych osób
    Unfall Aktiv: dla rodzin bez dzieci, osób samotnych
    Unfall Familie: dla rodzin oraz dla samotnie wychowywujących dzieci


Zakres ochrony podstawowej oraz świadczenia dodatkowe:

    świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
    świadczenie z tytułu całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa
    świadczenie za leczenie uciążliwe
    świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
    dieta szpitalna wypłacana za okres hospitalizacji
    świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku
    świadczenie z tytułu operacji plastycznej, zatrucia, infekcji oraz wiele innych...


Więcej informacji:

Ewelina Szcześniewska
Mobil: 015738137989
Tel.:065979026206
Fax: 065169976256

E-Mail: e.szczesniewska@office-pro.eu

Römerwall 16 D-54584 Jünkerath,

Schönbornstraße 1 D-54295 Trier,

Graeffstraße 5 D-50823 Köln

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz