UBEZPIECZENIE PAŃSTWOWE A UBEZPIECZENIE PRYWATNE

W Niemczech istnieje powszechny obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgnacyjnego, którym objęte są również osoby prowadzące działalność gospodarczą. W systemie ubezpieczenia zdrowotnego można wybierać pomiędzy ustawowymi kasami chorych (GKV) i prywatnymi towarzystwami ubezpieczeń zdrowotnych (PKV).

 Prawo wyboru mają w szczególności osoby, których dochody przekraczają 50.850 Euro, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz osoby pracujące w instytucjach państwowych. Pozostałe osoby podlegają obowiązkowi ubezpieczeniowemu w jednej z kas chorych, których w chwili obecnej jest około 150.

 O atrakcyjności poszczególnych kas chorych decyduje przede wszystkim poziom obsługi oraz atrakcyjność świadczeń dodatkowych. Indywidualna ocena pojedynczych przypadków jest ważna, ponieważ podleganie pod przepisy niemieckie może prowadzić w wybranych przypadkach do utraty prawa do świadczeń (np. przy zatrudnieniu w formie Minijob) lub w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy na przykład w dwóch krajach.

 Proszę zwrócić uwagę, że niedopełnienie formalności może mieć również wpływ na współubezpieczonych członków rodziny, o ile nie mają oni własnego prawa do ubezpieczenia.


 Ewelina Szcześniewska

Mobil: 015738137989

Tel.:065979026206

Fax: 065169976256

E-Mail: e.szczesniewska@office-pro.eu

Römerwall 16 D-54584 Jünkerath,

Schönbornstraße 1 D-54295 Trier,

Graeffstraße 5 D-50823 Köln

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz