CO MUSISZ WIEDZIEĆ O NIEMIECKICH UBEZPIECZENIACH


Pomimo zatrudnienia i posiadania ochrony ubezpieczeniowej, nie wszędzie mamy zapewnioną ochronę przez Państwowe ubezpieczenie zdrowotne. W krajach, które nie podpisały z Niemcami odpowiedniej umowy o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego, takiej ochrony mieć nie będziemy.

Ponadto ubezpieczenie państwowe nie pokrywa kosztów transportu z zagranicy oraz tylko częściowo pokrywa koszty leczenia stomatologicznego.

Ubezpieczenie wypadkowe dotyczy tylko i wyłącznie wypadków w pracy oraz w drodze z i do pracy. Życie prywatne, w żaden sposób nie jest objęte ochroną, gdzie statystycznie zdarza się najwięcej wypadków. Prawo do świadczeń w przypadku inwalidztwa otrzymuje się dopiero po 5 latach płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Świadczenia należą się przy tym tylko w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Ewelina Szcześniewska
Mobil: 015738137989
Tel.:065979026206
Fax: 065169976256

E-Mail: e.szczesniewska@office-pro.eu

Römerwall 16 D-54584 Jünkerath,

Schönbornstraße 1 D-54295 Trier,

Graeffstraße 5 D-50823 Köln

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz