ARBEITSLOSENGELD

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

W Niemczech wysokość świadczeń socjalnych jest bardzo wysoka, pod tym względem znajdują się w czołówce państw europejskich ( zajmują drugie miejsce po Szwecji).
Wyróżnia się dwa rodzaje świadczeń dla osób bezrobotnych:
Arbeitslosengeld I
Arbeitslosengeld II inaczej nazywane Harz IV

Arbeitslosengeld I - aby ubiegać się o to świadczenie należy spełnić następujące warunki:
- odprowadzać przez ostatnie 12 miesięcy składki socjalne na ubezpieczenie od bezrobocia
- nie przekraczać 65. roku życia
- zgłosić się do odpowiedniego dla aktualnego miejsca zamieszkania urzędu pracy (Bundesagentur fuer Arbeit)

W przypadku kiedy wychowujemy dzieci wysokość zasiłku wynosi 67% dotychczasowej pensji (w skali netto), osoby bezdzietne mogą liczyć na 60% dotychczasowego dochodu.W ramach zasiłku dla bezrobotnych będziemy również ubezpieczeni zdrowotnie, Państwo Niemieckie będzie także odprowadzać za nas składki socjalne i emerytalne.Minimalny okres wypłacania zasiłku to 6 miesięcy (w przypadku osób, które pracowały 12 miesięcy). Najdłuższy okres w jakim można otrzymywać zasiłek to 32 miesiące.Takie prawo posiadają osoby, które ukończyły 57. rok życia i w przeciągu ostatnich 7 lat pozostawali co najmniej 64 miesiące w stosunku pracy.
Do okresu zatrudnienia uwzględniane są także służba wojskowa oraz zwolnienie chorobowe.

Arbeitslosengeld II (Harz IV) - jest to zasiłek dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej, mający na celu zapewnienie minimum socjalnego. Aby się o niego ubiegać należy spełniać następujące warunki:
- być w trudnej sytuacji materialnej
- nie przekraczać 65. roku życia
- być zdolnym do pracy
- mieć stały adres zameldowania na terenie Niemiec

Do kwoty tego zasiłku można otrzymać dodatek na dzieci, także pełnoletnie jeżeli pozostają bez pracy i zamieszkują z rodzicami pod jednym adresem oraz zasiłek mieszkaniowy tzw. Wohngeld. Wysokość dofinansowania do mieszkania jest zależna od liczy osób w nim zamieszkujących oraz kosztów czynszu.

Z zasiłku dla bezrobotnych (bez względu na jego rodzaj) należy rozliczać się z urzędem skarbowym i uwzględnić jego wysokość w corocznym zeznaniu podatkowym

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu wniosków o zasiłek proszę o kontakt.

Więcej informacji:

Ewelina Szcześniewska
Mobil: 015738137989
Tel.:065979026206
Fax: 065169976256
E-Mail: e.szczesniewska@office-pro.eu
Römerwall 16 D-54584 Jünkerath,
Schönbornstraße 1 D-54295 Trier,
Graeffstraße 5 D-50823 Köln

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz