Spółka czy firma jednoosobowa

Najczęściej wybierana przez Polaków forma prowadzenia działalności gospodarczej jest samozatrudnienie, a więc prowadzenie działalności przez osoby fizyczne na własny rachunek. Kolejnymi formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej, które są dopuszczalne przez niemieckie ustawodawstwo są między innymi następujące spółki

  •     spółka cywilna (GbR)
  •     spółka jawna (oHG - offene Handelsgesellschaft)
  •     spółka komandytowa (KG Kommanditgesellschaft)
  •     spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Decydując się na wybór prawny przedsiębiorstwa powinniśmy zapoznać się z poszczególnymi prawami i obowiązkami wynikającymi z właściwości danej formy prawnej. Różnice mogą wynikać z formalności związanymi z założeniem firmy, odpowiedzialnością np. osobista, nieograniczona, proporcjonalna do wkładu własnego, udziału w zyskach czy wpisu do odpowiedniego rejestru handlowego (Handelsregister).

Dobre rady dla osób decydujących się na założenie spółki:
Zaufanie jest dobre ale umowy jeszcze lepsze!
Niewiedza jest karalna! - wcześniejsze zapoznanie się z prawami i obowiązkami jest konieczne!
Przezorny zawsze ubezpieczony! - Sprawdzenie tożsamości naszego partnera biznesowego nikomu nie zaszkodzi... sprawdzenie Schufy lub rejestru dłużników.

Ewelina Szcześniewska
Mobil: 015738137989
Tel.:065979026206
Fax: 065169976256
E-Mail: e.szczesniewska@office-pro.eu
Römerwall 16 D-54584 Jünkerath,
Schönbornstraße 1 D-54295 Trier,
Graeffstraße 5 D-50823 Köln

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz