Riester Rente

Zainwestuj pieniądze od państwa w Twoje prywatne ubezpieczenie emerytalne Riester Rente! Emerytury Riester Rente są dofinansowywane przez państwo niemieckie w formie emerytury uzupełniającej oraz wypełniają lukę w wieku emerytalnym. Każdy dorosły - pracujący czy bezrobotny, może i powinien założyć polisę i oszczędzać w systemie Riester Rente. Korzyści wynikające z ubezpieczenia Riester Rente:  • Budowa prywatnych funduszy z dożywotnią gwarancją miesięcznej emerytury
  • Riester Rente zabezpieczona jest przed: upadłością prywatną, firmową oraz zasiłkiem Hartz IV
  • Możliwość odziedziczenia renty przez dzieci lub małżonka w razie śmierci partnera
  • Elastyczny początek poboru emerytury, z możliwą roczną windykacją
  • Zapewnia korzyści podatkowe, obniża twój przychód do podatku o 2.100,00 €
  • Rozpoczęcie Prywatnej emerytury możliwe już po ukończeniu 60-go roku życia !
  • Pojedyncze lub zbiorowe zarządzanie funduszami z gwarancją
  • Top produkty Riester-Rente – dopłaty państwowe do 87% są możliwe

Riester-Rente jest to dobrowolne, prywatne ubezpieczenie emerytalne (Private Rentenversicherung, Riester-Rente) dotowane przez państwo. Do osób, które mogą skorzystać z dotacji należą przede wszystkim osoby obowiązkowo ubezpieczone społecznie (zatrudnieni, z prawem do zasiłku dla bezrobotnych itp.). W określonych przypadkach również osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby nie osiągające dochodów mogą skorzystać z dotacji, w szczególności kiedy małżonek takiej osoby wykupił Riester-Rente.

Tego rodzaju Emerytury z dodatkiem Państwowym Riester-Rente są bardzo przydatne do dofinansowania na przyszłość swojej Emerytury.  Wysokość państwowej emerytury po 40 latach pracy wynosi już tylko ok. 40 % netto i to dopiero od 67-roku życia dla wielu z nas!

O innych zaletach lub wadach, możemy zdecydować wspólnie, porównując produkty pomiędzy polisami z oszczędnością bankowych, tradycyjnych systemów emerytalnych, zarządzanych  funduszami gwarantowanymi obliczając Twoją składkę i wysokość dofinansowania ze strony Państwa.

Ewelina Szcześniewska
Mobil: 015738137989
Tel.:065979026206
Fax: 065169976256
E-Mail: e.szczesniewska@office-pro.eu
Römerwall 16 D-54584 Jünkerath,
Schönbornstraße 1 D-54295 Trier,
Graeffstraße 5 D-50823 Köln

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz